Nastrożny, P. . (2016). Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 października 2015 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), 154–155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3360