Wrotkowski, K. (2017). Kamil Janicki, "Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce", Kraków 2015. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 174–176. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4109