Bielecki, T. E. (2017). Sprawozdanie z IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej (Uniwersytet Gdański, 24–25 marca 2017 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 177–178. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4110