Nastrożny, P. (2017). Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 listopada 2016 r.). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 179–180. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4111