Krüger, A. (2021). Wypadki komunikacyjne w Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do życia codziennego w Wolnym Mieście Gdańsku. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (8), 81–88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401