RACZYŃSKA-KRUK, M. Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w. n.e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 5, p. 34–46, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276. Acesso em: 5 paź. 2023.