WATKOWSKI, Adrian. Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 5, p. 88–96, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280. Acesso em: 12 kwi. 2024.