WROTKOWSKI, K. Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947–1970. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 5, p. 138–157, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284. Acesso em: 17 sie. 2022.