BIELECKI, T. E. . Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 4, p. 7–27, 2017. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3298. Acesso em: 16 sie. 2022.