LESNER, H. Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 4, p. 102–113, 2017. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3305. Acesso em: 1 lip. 2022.