HLEBOWICZ, Jan. W służbie pokoju? Działalność „księży patriotów” w województwie gdańskim w latach 1950–1955. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 3, p. 20–33, 2016. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3343. Acesso em: 28 maj. 2024.