WOJCIESZAK, M. Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 4, p. 158–173, 2017. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108. Acesso em: 8 grudz. 2023.