KRÜGER, A. Wypadki komunikacyjne w Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do życia codziennego w Wolnym Mieście Gdańsku. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, [S. l.], n. 8, p. 81–88, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401. Acesso em: 30 wrz. 2023.