Raczyńska-Kruk, Marta. 2018. „Zderzenie dwóch Narracji. O południowo-Zachodnich wybrzeżach Bałtyku W I W. n.e. W świetle źródeł Pisanych I Archeologicznych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5 (październik):34-46. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276.