Krüger, Anna. 2018. „Karnawał W Sopocie W Dwudziestoleciu międzywojennym Na Podstawie «Zoppoter Zeitung». Przyczynek Do dziejów Kultury nadbałtyckiego Kurortu”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5 (październik):97-112. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3281.