Sienkiewicz-Syldatk, Aleksandra. 2018. „Aleksandria ośrodkiem Nauki I Kultury Hellenistycznej”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5 (październik):240-52. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3291.