Bielecki, Tomasz Eugeniusz. 2018. „Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji «Polska Gminna I Powiatowa – Regiony Na Przestrzeni dziejów»”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5 (październik):277-78. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3297.