Hlebowicz, Jan. 2017. „Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej W Gdańsku I Gdyni (1947–1951). Przyczynek Do Polityki Wyznaniowej Polski Ludowej W województwie gdańskim”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):50-62. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3301.