Kaczmarek, Katarzyna. 2017. „Rozważania Na Temat Roli Dydaktycznej Nauczyciela Akademickiego W Opinii Jego Samego I studentów”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):63-72. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3302.