Krüger, Anna. 2017. „Czas Bożego Narodzenia W Sopocie W Dwudziestoleciu międzywojennym Na Podstawie «Zoppoter Zeitung». Przyczynek Do dziejów życia Codziennego nadbałtyckiego Kurortu”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):73-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3303.