Landowski, Zbigniew. 2017. „Nowe Tendencje W Rozwoju Szkolnictwa Prywatnego W Egipcie”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):85-101. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3304.