Sienkiewicz-Syldatk, Aleksandra. 2017. „Aleksandryjska Gmina żydowska W Okresie Ptolemejskim”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):114-26. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3306.