Watkowski, Adrian. 2017. „Kariera Polityczno-Wojskowa kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego W Latach 1945–1949”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):143-57. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3308.