Hlebowicz, Jan. 2016. „W służbie Pokoju? Działalność «księży patriotów» W województwie gdańskim W Latach 1950–1955”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3 (listopad):20-33. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3343.