Watkowski, Adrian. 2016. „Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego W rozwój Polskiego Osadnictwa Na Wybrzeżu W Latach międzywojennych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3 (listopad):110-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3353.