Wrotkowski, Kamil. 2016. „Między Grabskim a Piłsudskim: Rząd Aleksandra Hr. Skrzyńskiego W Pamiętnikach Macieja Rataja”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3 (listopad):138-47. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3355.