Nastrożny, Paweł. 2016. „Sprawozdanie Z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 Października 2015 r.)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3 (listopad):154-55. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3360.