Wojcieszak, Maciej. 2017. „Kościół późnoantyczny Wobec Problemu Apostazji W świetle kanonów Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):158-73. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108.