Nastrożny, Paweł. 2017. „Sprawozdanie Z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 Listopada 2016 r.)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4 (październik):179-80. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4111.