Krüger, Anna. 2021. „Wypadki Komunikacyjne W Gdańsku W Dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek Do życia Codziennego W Wolnym Mieście Gdańsku”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 8 (grudzień):81-88. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401.