Borowka, D. (2018) „Egipskie skarabeusze a formowanie pierwszych minojskich elit”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 9–17. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3274 (Udostępniono: 27 styczeń 2022).