Grott, W. (2018) „Działalność polskiego chóru «Harmonja» w Gdańsku-Siedlcach w latach 1920–1935 na podstawie polskojęzycznej prasy Wolnego Miasta Gdańska”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 18-33. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3275 (Udostępniono: 2lipiec2020).