Raczyńska-Kruk, M. (2018) „Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w. n.e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 34–46. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276 (Udostępniono: 23 wrzesień 2023).