Wojcieszak, M. (2018) „Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305–311)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 47–52. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3277 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).