Watkowski, A. (2018) „Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 88–96. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).