Krüger, A. (2018) „Karnawał w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie «Zoppoter Zeitung». Przyczynek do dziejów kultury nadbałtyckiego kurortu”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 97–112. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3281 (Udostępniono: 14 sierpień 2022).