Ozga, A. (2018) „Kulturowe przemiany w podejściu do śmierci i obrzędów pogrzebowych w Japonii”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 126–137. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3283 (Udostępniono: 2 październik 2022).