Wrotkowski, K. (2018) „Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie «Dziennika Bałtyckiego» 1947–1970”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 138–157. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).