Kaczmarek, K. (2018) „Lekcja historii w szkole podstawowej w oparciu o metodykę wychowania ZHP na przykładzie zbiórki zuchowej”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 190–200. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3287 (Udostępniono: 25 wrzesień 2022).