Sienkiewicz-Syldatk, A. (2018) „Aleksandria ośrodkiem nauki i kultury hellenistycznej”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 240–252. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3291 (Udostępniono: 14 sierpień 2022).