Szuba, M. (2018) „Robert F. Barkowski, «Historia wojen gdańskich. Średniowiecze», Warszawa 2017”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 269–272. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3294 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).