Nastrożny, P. (2018) „Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 listopada 2017 r.)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 275–276. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3296 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).