Bielecki, T. E. . (2018) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji «Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów»”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), s. 277–278. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3297 (Udostępniono: 7 październik 2022).