Hlebowicz, J. (2017) „Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Gdańsku i Gdyni (1947–1951). Przyczynek do polityki wyznaniowej Polski Ludowej w województwie gdańskim”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 50–62. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3301 (Udostępniono: 1 lipiec 2022).