Krüger, A. (2017) „Czas Bożego Narodzenia w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie «Zoppoter Zeitung». Przyczynek do dziejów życia codziennego nadbałtyckiego kurortu”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 73–84. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3303 (Udostępniono: 10 czerwiec 2023).