Landowski, Z. (2017) „Nowe tendencje w rozwoju szkolnictwa prywatnego w Egipcie”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 85–101. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3304 (Udostępniono: 1 lipiec 2022).