Lesner, H. (2017) „Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 102–113. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3305 (Udostępniono: 1 lipiec 2022).