Sienkiewicz-Syldatk, A. (2017) „Aleksandryjska gmina żydowska w okresie ptolemejskim”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 114–126. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3306 (Udostępniono: 10 czerwiec 2023).