Szuba, M. (2017) „Możni z ziemi białogardzkiej i słupskiej w otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 127–142. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3307 (Udostępniono: 5 lipiec 2022).