Hlebowicz, J. . (2016) „W służbie pokoju? Działalność «księży patriotów» w województwie gdańskim w latach 1950–1955”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), s. 20–33. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3343 (Udostępniono: 28 maj 2024).